Bold Infinite ฟังก์ชั่นเยอะบรรยายไม่หมด ต้องลองถึงจะรู้!!

จริงๆ แล้วความพิเศษของ Bold พอต อินฟินิตี้ หรือ Bold Pod Infinite ยังมีอีกมากไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่สุดอึด หรือระบบสั่นที่คอยแจ้งเตือนการใช้งานต่างๆ รวมถึงน้ำยา พอต Bold หรือน้ำยา อินฟินิตี้ bold และอีกมากมายที่บรรยายยังไงก็ไม่หมดจนกว่าคุณได้ลองสัมผัสด้วยตัวเอง ซึ่งในราคาหลักร้อยแบบนี้บอกเลยว่าเป็นพอต Close System อีกหนึ่งตัวที่น่าเก็บมากๆ ต่อให้ลองแล้วไม่ใช่ไทป์แต่เป็นราคานี้ยังไงก็คุ้มเกินคุ้ม